Henrik Jönssons Podcast

EXISTENTIELLT ENTREPRENÖRSSKAP: Vad kan politiken göra för företagen?

February 18, 2019

I paritet med att denna YouTube-kanals räckvidd ökat, tillfrågas jag av allt fler politiker: vad kan vi göra för att hjälpa er företagare? Det är en bra fråga, vilken jag idag ämnar börja besvara. Ämnet är stort, och detta är den första i en serie filmer vilka syftar till att förklara entreprenörsskap - ur det autentiska näringslivets synvinkel.

Se videon på YouTube: https://youtu.be/dpyut_R9zeI

 

🥇 Stöd mig via Patreon:
https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

KÄLL-LÄNKAR:

http://imit.se/artiklar/den-entreprenoriella-eller-byrakratiserade-ekonomin/

https://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/inkubatorer/

http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/pm/pm/2014-09-09-foretagsstod-till-innovativa-sma-och-medelstora-foretag-----en-kontrafaktisk-effektutvardering.html

http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2016-04-18-effekter-och-erfarenheter----slututvardering-av-satsningen-med-regionala-riskkapitalfonder-2009-15.html

http://ratio.se/ratiodoktoranden-anders-gustafsson-disputerar-med-avhandling-om-naringspolitik/

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1238611&dswid=-7711

Podbean App

Play this podcast on Podbean App