Henrik Jönssons Podcast
#129: BROTT & STRAFF: Sveriges försvarsmekanismer

#129: BROTT & STRAFF: Sveriges försvarsmekanismer

August 13, 2020

En 12-årig flicka sköts i veckan till döds i samband med en drive-by-shooting söder om Stockholm. Alla är överens om att fördöma dådet, men vet någon egentligen vad man bör göra för att bekämpa våldsbrottsligheten i Sverige?

 

Vissa menar att Sverige är säkrare än någonsin, andra att våldet ökar – och båda sidor är beväpnade med svårtolkad statistik. Har det alltid varit såhär? ...eller hur BLEV det såhär? Hur ser den svenska kriminalpolitiken ut, och varför? Hur reagerar det svenska samhället på denna typ av händelser – och hur ser framtiden i så fall ut?

 

Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

 

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/-I6ZeQ60K0c

 

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#128: JOURNALISMENS TILTADE PATOS: om mediernas verklighetsbild

#128: JOURNALISMENS TILTADE PATOS: om mediernas verklighetsbild

August 4, 2020

Är media vänstervinklat? Detta var frågan på allas läppar efter att en norsk undersökning i veckan visade på en betydande partipolitisk slagsida bland svenska journalister. Meningarna om detta går dock isär lika mycket som den svenska politiska diskursen

 

Påverkar detta mediernas budskap? Om det gör det – hur? Och vad riskerar i så fall konsekvenserna att bli? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

 

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/_FmyHkG_xEU

 

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#127: AKADEMIENS AKTIVISM: Varför vill man nedmontera polisen?

#127: AKADEMIENS AKTIVISM: Varför vill man nedmontera polisen?

August 1, 2020

Nedmontera polisen! Så lyder en välbehövligt klickvänlig rubrik i den skånska lokaltidningen “Sydsvenskan”, och reaktionerna i sommartorkan är förutsägbart av seismiska proportioner.

 

Varför säger man sig vilja avskaffa polisen? Vad händer egentligen på våra universitet? – och vad säger reaktionerna om vår samtid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

 

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/fB_5u1omh8c

 

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#126: ÄR DEMOKRATIN HOTAD?

#126: ÄR DEMOKRATIN HOTAD?

July 23, 2020

 

Efter ett rekordhögt valdeltagande återvaldes Polens konservative president - och nu höjs varnande röster om att den polska demokratin är hotad. Finns det fog för denna oro? Vad utgörs hotet av – och vad ÄR egentligen ett demokratiskt styrelseskick? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

 

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/IObCKPmzHN4

 

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#125: SVERIGES SLAVERI: Vad säger det postkoloniala perspektivet?

#125: SVERIGES SLAVERI: Vad säger det postkoloniala perspektivet?

July 15, 2020

Svensk slavhandel har blivit en brännande fråga i svensk samtidsdebatt – men både skildringarna och slutsatserna går isär. Men hur såg slavhandeln egentligen ut? Vilken bild målas upp – och vad säger denna om vår samtid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/BagY7vuvleo

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#124: POLITISERADE FÖRETAG: H&M ❤️️ BLM - Hur blev kommunikationsbranschen aktivistisk?

#124: POLITISERADE FÖRETAG: H&M ❤️️ BLM - Hur blev kommunikationsbranschen aktivistisk?

July 9, 2020

H&M:s nya vd Helena Helmerson tog i veckan ställning för Black Lives Matter-rörelsen. Är detta ett ansvarsfullt stöd av en hedervärd sak, en populistisk björntjänst – eller säger det något annat om vår tidsanda? Meningarna glider isär i takt med att polariseringen ökar.

Allt fler företag tar ställning i olika politiska frågor. Varför gör man det – och vad blir konsekvenserna av ett politiserat näringsliv? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/LuBy35il1VE

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#123: YTTRANDEFRIHET & KONSENSUSKULTUR: Vad är Cancel Culture och dekonstruktivism?

#123: YTTRANDEFRIHET & KONSENSUSKULTUR: Vad är Cancel Culture och dekonstruktivism?

July 2, 2020

När blir åsikter, bilder och texter kränkande – och när kränks åsikters, bilders och texters existensberättigande?

I videon intervjuar jag Aron Flam och Anna-Karin Wyndhamn om det västerländska samtalsklimatet - Alexander Bard blev dessvärre kallad till polisförhör för en tweet precis när vi skulle spela in. Möjligen säger detta också något.

De senaste veckorna har präglats av konflikter rörande vilka kulturuttryck som bör få existera. Varför ställs dessa frågor just nu? Vem är det som ställer dem? Och vad riskerar konsekvenserna för det fria samhället att bli om dessa frågor besvaras på ett dåligt sätt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/2dnVZcy9ME4

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#122: SVERIGE-LÖGNEN: Postmodernismens potemkin-kulisser

#122: SVERIGE-LÖGNEN: Postmodernismens potemkin-kulisser

June 26, 2020

Vad har corona-strategin, PISA-resultaten och Operation Rimfrost gemensamt? De BESKRIVS som framgångar, men är samtidigt djupt ifrågasatta. Under de gångna veckorna har kritiken haglat mot flera för Sverigebilden prestigefulla projekt.

Varför misslyckas Sverige med sina ambitioner? Vad är egentligen en postmodern narrativ – och hur hänger dessa två saker samman? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/mSvC-7aU0_M

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#121: BLACK LIVES MATTER: Protester, poliser & problem

#121: BLACK LIVES MATTER: Protester, poliser & problem

June 16, 2020

Black Lives Matter-rörelsen har satt världen i brand, med globala protester och kravaller i stora delar av världen.

Vad handlar protesterna om? Vad är en poststrukturell maktanalys – och hur påverkar dessa båda fenomen det västerländska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

RÄTTELSE: 5:00 säger jag 0,2%. Den korrekta siffran är 0,02‰

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/HsLgg9X7-DE

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#120: “INGEN SÅG DET KOMMA” - Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet

#120: “INGEN SÅG DET KOMMA” - Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet

June 9, 2020

Från corona-beredskap till brottsbekämpning hörs samma urskuldande klagosång: “Ingen såg det komma!”

Varför har svenska myndigheter så svårt att se vart saker är på väg? Varför vill man begränsa allmänhetens insyn – och vad blir konsekvenserna av ett bristande ansvarsutkrävande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/xvwSg7d_OdU

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

Play this podcast on Podbean App