Henrik Jönssons Podcast

#84 STATSPROPAGANDA: När makten opinionsbildar

November 27, 2019

Utsätts Sverige för propaganda-operationer? Mycket tyder på det, men vad betyder det egentligen, och vilka är de huvudsakliga avsändarna?

Propaganda kan definieras som partisk information syftande till att stärka specifika politiska åsikter och perspektiv. Sveriges Television använder skattemedel till reklam för sin egen betydelse. Systembolaget använder marknadsföring för att stärka stödet för sitt eget statsmonopol. På vilket sätt skiljer sig detta beteende från just propaganda? Vad betyder det för ett samhälle när statsanknutna verksamheter utnyttjar sina resurser för att opinionsbilda för sin egen förträfflighet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Play this podcast on Podbean App