Henrik Jönssons Podcast

#82 APATISKA VUXNA: Att ofrivilligt uppmuntra till apatiska barn

November 25, 2019

Har svensk moralisk konsensus bidragit till att barn farit illa? Allt mer tyder på detta. På senare tid har dock allt mer information framkommit som indikerar att många av dessa diagnoser varit felaktiga, och att svensk vård genom bristande genomlysning av frågan i stället bidragit till att många barn farit illa.

Hur ställdes diagnoserna? Varför fick frågan så dålig genomlysning? Och vad händer med ett samhälle där moralisk konsensus förhindrar ett öppet samtal? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

🎥 Se YouTube-versionen här: https://www.youtube.com/watch?v=uSIiIBw1kFM

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

Play this podcast on Podbean App