Henrik Jönssons Podcast

#120: “INGEN SÅG DET KOMMA” - Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet

June 9, 2020

Från corona-beredskap till brottsbekämpning hörs samma urskuldande klagosång: “Ingen såg det komma!”

Varför har svenska myndigheter så svårt att se vart saker är på väg? Varför vill man begränsa allmänhetens insyn – och vad blir konsekvenserna av ett bristande ansvarsutkrävande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/xvwSg7d_OdU

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

Play this podcast on Podbean App