Henrik Jönssons Podcast
#119: SVERIGES HÖGMOD & FALL: Hur försvaras Corona-strategin?

#119: SVERIGES HÖGMOD & FALL: Hur försvaras Corona-strategin?

June 2, 2020

Sveriges corona-strategi utsätts för allt hårdare kritik. Men vad säger egentligen reaktionerna om den svenska kulturen?

Under den gångna veckan har allt fler länder ställt sig negativa till att ta emot resande från Sverige – samtidigt som de svenska coronadödstalen vid flera tillfällen varit de per capita högsta i världen.

Hur har man motiverat den svenska strategin? Varför utsätts den plötsligt av hårdnande kritik – och är Sverige en moralisk stormakt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/yJUiYYN766Y

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#118: SEX, SYND OCH STRAFF

#118: SEX, SYND OCH STRAFF

May 23, 2020

*KORRIGERAD VERSION* Ljud från intervjun med Pye Jakobsson finns nu med.

När TV-profilen Paolo Roberto i veckan greps för sexköp blev det stor skandal. Omständigheterna har satt fokus på sexindustrin, sexköpslagen och samhällsmoralen i stort. Om människor utsätts för olaga tvång, utpressning eller kidnappning är det ett rättsligt problem som kan hanteras av existerande lagar - så varför särbehandlas just sexköp med egna lagar? Hur ser balansen mellan ideologi, moral och lagstiftning ut? Vad ÄR egentligen sexköpslagen – och hur påverkar den det svenska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/SnsSc9zPCpM

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#117: SVERIGES DÖDLIGA DROGPOLITIK

#117: SVERIGES DÖDLIGA DROGPOLITIK

May 19, 2020

Folkhälsomyndigheten är i konflikt med regeringen och kräver en utredning av Svensk drogpolitik. Socialminister Lena Hallengren svarar att hon inte ändrar åsikt i frågan, och motsätter sig en utredning. Har Sveriges unikt repressiva drogpolitik bidragit till det faktum att vi har Europas näst högsta drogdödlighet per capita? Varför vill man inte utreda frågan? Och varför är det viktigt att följa folkhälsomyndighetens råd i vissa frågor – och samtidigt ignorera dem i andra? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/5JqTg8yXSVQ

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#115 VARFÖR HÖJS MEDIESTÖDET?

#115 VARFÖR HÖJS MEDIESTÖDET?

May 9, 2020

Regeringen utökar mediestödet med 200 miljoner kronor. Är detta demokratiskt nödvändigt för att säkra tillförlitlig journalistik i hela landet – eller är det slöseri med pengar på produkter som inte efterfrågas? Meningarna går isär som när Moses delade Röda havet! Varför ska tidningarna ha stöd? Vilka tidningar är det man hjälper – och vad blir konsekvensen av en subventionerad mediemarknad? Dessa frågor tar jag upp i veckans video! Denna film behandlar mediebranschen som politiskt särintresse, och är den andra i en serie av filmer om svenska särintressen och deras relation till den politiska makten. Den första delen, som handlar om kulturpolitik finns länkad i nedanför.

Se avsnittet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yniNsyXsxco

FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#116 BÖR FÖRETAG FÅ BIDRAG?

#116 BÖR FÖRETAG FÅ BIDRAG?

May 9, 2020

Det korta svaret är NEJ! Vi bör absolut hjälpa företagen - men på helt andra sätt. Hur och varför förklarar jag i denna veckas avsnitt!

🥇 Stöd mig via Patreon:
https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

🎥 Se alla mina videos här:
https://www.youtube.com/c/HenrikJonssonSverige

FÖLJ MITT VECKOBREV:
💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

#114 Är du för eller emot Folkhälsomyndigheten?

#114 Är du för eller emot Folkhälsomyndigheten?

April 28, 2020

“Är du FÖR eller EMOT folkhälsomyndigheten?” – så skulle man kunna sammanfatta den nuvarande svenska debatten om corona-strategin.

När en grupp forskare nyligen kritiserade folkhälsomyndigheten uppdagades räknefel i deras underlag – och kritikerna sågades med spektakulära invektiv. När folkhälsomyndigheten nyligen publicerade en rapport om pandemiutvecklingen uppdagades också räknefel i underlaget – och myndigheten hyllades för sin ödmjuka felbarhet.

Gäller dubbla måttstockar rörande åsikter om Sveriges corona-strategi? Vad ÄR egentligen en strategi - och varför är folk så oense? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se avsnittet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yniNsyXsxco

FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#113 VARFÖR KRIS-PRIORITERAS KULTUREN?

#113 VARFÖR KRIS-PRIORITERAS KULTUREN?

April 21, 2020

Kulturen tilldelas nu en halv miljard kronor i akutstöd - medan företagen får låna. Är detta en rimlig prioritering i vår gemensamma demokrati, eller ett orättvist gynnande av ett särintresse? Åsikterna om Sveriges kulturpolitik går isär som the Grand Canyon.

Corona-pandemin har drabbat kulturlivet svårt, och regeringen aviserade nyligen ett akut kulturstöd på en halv miljard kronor. Vad ÄR egentligen svensk kulturpolitik? Hur fungerar de etablerade kulturinstitutionerna – och vad blir konsekvenserna av att de skattefinansieras? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

🔴 FÖRTYDLIGANDE: Citaten kommer inte från Alice Bah Kuhnke. De kommer från en intern arbetsgrupp i MP som tog fram ett förslag till kulturpolitisk idéprogram för Miljöpartiet.

Se avsnittet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JlMaFOnnqdI

HJÄLP MIG FORTSÄTTA GÖRA VIDEOS:
–––––––––––––––––––––––––––

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

 

 

#112 KRIS & KONFLIKT: Varför bråkar folk om pandemin?

#112 KRIS & KONFLIKT: Varför bråkar folk om pandemin?

April 14, 2020

Det är påsk, och jag gör en betraktelse över kris, konflikt och dualitet.

Under den pågående corona-krisen prövas det mänskliga samhället svårt. Uppfattningarna om hur situationen bör hanteras delar världen, och många allvarliga politiska, ekonomiska och sociala konflikter hotar nu världssamfundet. Vilka åsikter står nu mot varandra i corona-krisen? Hur resonerar dess företrädare - och vad blir krishanteringens konsekvenser? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#111 SVERIGES UNIKA VAL: Varför avviker Sveriges corona-strategi?

#111 SVERIGES UNIKA VAL: Varför avviker Sveriges corona-strategi?

April 6, 2020

De senaste veckorna har Sveriges avvikande krishanteringsstrategi inför corona-pandemin rönt allt större uppmärksamhet i internationell media. Vad säger internationell expertis? Hur försvarar Sverige sin linje? Och vad är det egentligen som särskiljer Sverige och resten av världen? Dessa frågor tar jag upp i veckans avsnitt.

FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#110 STAGFLATION: Hur prioriterar vi under corona-krisen?

#110 STAGFLATION: Hur prioriterar vi under corona-krisen?

March 30, 2020

Världen befinner sig nu i en extremt trängd situation, med en global pandemi på ena sidan och en kollapsande världsekonomi på den andra. Vilka är valen vi nu står inför? Vad riskerar deras konsekvenser att bli? Och hur ser den världsekonomiska situationen egentligen ut? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se avsnittet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=la5nHhngAws

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

Play this podcast on Podbean App