Henrik Jönssons Podcast
#123: YTTRANDEFRIHET & KONSENSUSKULTUR: Vad är Cancel Culture och dekonstruktivism?

#123: YTTRANDEFRIHET & KONSENSUSKULTUR: Vad är Cancel Culture och dekonstruktivism?

July 2, 2020

När blir åsikter, bilder och texter kränkande – och när kränks åsikters, bilders och texters existensberättigande?

I videon intervjuar jag Aron Flam och Anna-Karin Wyndhamn om det västerländska samtalsklimatet - Alexander Bard blev dessvärre kallad till polisförhör för en tweet precis när vi skulle spela in. Möjligen säger detta också något.

De senaste veckorna har präglats av konflikter rörande vilka kulturuttryck som bör få existera. Varför ställs dessa frågor just nu? Vem är det som ställer dem? Och vad riskerar konsekvenserna för det fria samhället att bli om dessa frågor besvaras på ett dåligt sätt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/2dnVZcy9ME4

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#122: SVERIGE-LÖGNEN: Postmodernismens potemkin-kulisser

#122: SVERIGE-LÖGNEN: Postmodernismens potemkin-kulisser

June 26, 2020

Vad har corona-strategin, PISA-resultaten och Operation Rimfrost gemensamt? De BESKRIVS som framgångar, men är samtidigt djupt ifrågasatta. Under de gångna veckorna har kritiken haglat mot flera för Sverigebilden prestigefulla projekt.

Varför misslyckas Sverige med sina ambitioner? Vad är egentligen en postmodern narrativ – och hur hänger dessa två saker samman? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/mSvC-7aU0_M

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#121: BLACK LIVES MATTER: Protester, poliser & problem

#121: BLACK LIVES MATTER: Protester, poliser & problem

June 16, 2020

Black Lives Matter-rörelsen har satt världen i brand, med globala protester och kravaller i stora delar av världen.

Vad handlar protesterna om? Vad är en poststrukturell maktanalys – och hur påverkar dessa båda fenomen det västerländska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

RÄTTELSE: 5:00 säger jag 0,2%. Den korrekta siffran är 0,02‰

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/HsLgg9X7-DE

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#120: “INGEN SÅG DET KOMMA” - Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet

#120: “INGEN SÅG DET KOMMA” - Om myndigheters förnekelse och ansvarslöshet

June 9, 2020

Från corona-beredskap till brottsbekämpning hörs samma urskuldande klagosång: “Ingen såg det komma!”

Varför har svenska myndigheter så svårt att se vart saker är på väg? Varför vill man begränsa allmänhetens insyn – och vad blir konsekvenserna av ett bristande ansvarsutkrävande? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/xvwSg7d_OdU

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#119: SVERIGES HÖGMOD & FALL: Hur försvaras Corona-strategin?

#119: SVERIGES HÖGMOD & FALL: Hur försvaras Corona-strategin?

June 2, 2020

Sveriges corona-strategi utsätts för allt hårdare kritik. Men vad säger egentligen reaktionerna om den svenska kulturen?

Under den gångna veckan har allt fler länder ställt sig negativa till att ta emot resande från Sverige – samtidigt som de svenska coronadödstalen vid flera tillfällen varit de per capita högsta i världen.

Hur har man motiverat den svenska strategin? Varför utsätts den plötsligt av hårdnande kritik – och är Sverige en moralisk stormakt? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/yJUiYYN766Y

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#118: SEX, SYND OCH STRAFF

#118: SEX, SYND OCH STRAFF

May 23, 2020

*KORRIGERAD VERSION* Ljud från intervjun med Pye Jakobsson finns nu med.

När TV-profilen Paolo Roberto i veckan greps för sexköp blev det stor skandal. Omständigheterna har satt fokus på sexindustrin, sexköpslagen och samhällsmoralen i stort. Om människor utsätts för olaga tvång, utpressning eller kidnappning är det ett rättsligt problem som kan hanteras av existerande lagar - så varför särbehandlas just sexköp med egna lagar? Hur ser balansen mellan ideologi, moral och lagstiftning ut? Vad ÄR egentligen sexköpslagen – och hur påverkar den det svenska samhället? Dessa frågor tar jag upp i veckans video!

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/SnsSc9zPCpM

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#117: SVERIGES DÖDLIGA DROGPOLITIK

#117: SVERIGES DÖDLIGA DROGPOLITIK

May 19, 2020

Folkhälsomyndigheten är i konflikt med regeringen och kräver en utredning av Svensk drogpolitik. Socialminister Lena Hallengren svarar att hon inte ändrar åsikt i frågan, och motsätter sig en utredning. Har Sveriges unikt repressiva drogpolitik bidragit till det faktum att vi har Europas näst högsta drogdödlighet per capita? Varför vill man inte utreda frågan? Och varför är det viktigt att följa folkhälsomyndighetens råd i vissa frågor – och samtidigt ignorera dem i andra? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se detta avsnitt på YouTube: https://youtu.be/5JqTg8yXSVQ

STÖTTA MIG:
---------------- 

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#115 VARFÖR HÖJS MEDIESTÖDET?

#115 VARFÖR HÖJS MEDIESTÖDET?

May 9, 2020

Regeringen utökar mediestödet med 200 miljoner kronor. Är detta demokratiskt nödvändigt för att säkra tillförlitlig journalistik i hela landet – eller är det slöseri med pengar på produkter som inte efterfrågas? Meningarna går isär som när Moses delade Röda havet! Varför ska tidningarna ha stöd? Vilka tidningar är det man hjälper – och vad blir konsekvensen av en subventionerad mediemarknad? Dessa frågor tar jag upp i veckans video! Denna film behandlar mediebranschen som politiskt särintresse, och är den andra i en serie av filmer om svenska särintressen och deras relation till den politiska makten. Den första delen, som handlar om kulturpolitik finns länkad i nedanför.

Se avsnittet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yniNsyXsxco

FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

#116 BÖR FÖRETAG FÅ BIDRAG?

#116 BÖR FÖRETAG FÅ BIDRAG?

May 9, 2020

Det korta svaret är NEJ! Vi bör absolut hjälpa företagen - men på helt andra sätt. Hur och varför förklarar jag i denna veckas avsnitt!

🥇 Stöd mig via Patreon:
https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com

🎥 Se alla mina videos här:
https://www.youtube.com/c/HenrikJonssonSverige

FÖLJ MITT VECKOBREV:
💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

#114 Är du för eller emot Folkhälsomyndigheten?

#114 Är du för eller emot Folkhälsomyndigheten?

April 28, 2020

“Är du FÖR eller EMOT folkhälsomyndigheten?” – så skulle man kunna sammanfatta den nuvarande svenska debatten om corona-strategin.

När en grupp forskare nyligen kritiserade folkhälsomyndigheten uppdagades räknefel i deras underlag – och kritikerna sågades med spektakulära invektiv. När folkhälsomyndigheten nyligen publicerade en rapport om pandemiutvecklingen uppdagades också räknefel i underlaget – och myndigheten hyllades för sin ödmjuka felbarhet.

Gäller dubbla måttstockar rörande åsikter om Sveriges corona-strategi? Vad ÄR egentligen en strategi - och varför är folk så oense? Dessa frågor tar jag upp i veckans video.

Se avsnittet på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yniNsyXsxco

FÖLJ MITT VECKOBREV: 💌 https://mailchi.mp/7f8b9bed9375/henrik

STÖTTA MIN VIDEOPRODUKTION:
----------------------------------------------------

🥇 Stöd mig via Patreon: https://www.patreon.com/HenrikJonsson

📞 Stöd mig via Swish: 1234 12 75 02

🅿 Stöd mig via PayPal: henrik@henrikjonsson.com